Blog

Çevre Mühendisliği

Çevre mühendisliği, çevreyi insan etkinliklerinden kaynaklanan kirlilikten korumak ve aynı zamanda insanları da kirlenmiş bir çevrenin zararlı etkilerinden korumak amaçlı bir mühendislik alanıdır. Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır: su ve atıksu arıtma ve altyapı sistemlerinin tasarım ve yönetimi, hava kirliliği kontrolü, katı ve tehlikeli atık yönetimi, çevre kalitesi yönetimi, doğal çevrenin korunması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar.