Blog

,

DİYETİSYEN

İnsan sağlığı açısından beslenmenin yaşamsal bir önemi vardır. Besinler, beslenme yöntemleri ve rejimleri, besin alımının miktarı, cinsi ve sıklığı, toplu beslenme yerlerinin düzenlenmesi, ayakta ve yatan hastaların beslenmesinin düzenlenmesi gibi konular ayrı bir meslek olan beslenme ve diyet uzmanlığının çalışma alanını oluşturmaktadır. Meslek üyeleri sağlığın korunması ve geliştirilmesinden, hastalıkların tedavisine, kişiyi merkeze alan ama toplum sağlığını da dışlamayan bir anlayışla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı vermektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunları ile mücadele çıkmış olduğu için, obezite, kalp damar hastalıkları, diyabet, sindirim sistemi, kanser ve pek çok hastalık açısından koruyucu ve hastalığın etkilerini azaltma yönüyle diyetisyenlerin önemi gittikçe artmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; beslenme ve diyet alanında toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi ve giderilmesi ve beslenme konusunda toplumsal bilincin oluşturulması için çözüm yolları öneren, hastalıkların tedavisi için diyet programlarını hazırlayan, bilimsel verileri pratik diyet önerilerine çeviren, bireysel olarak hasta ve sağlam kişilerin beslenme sıklık ve şekillerini belirleyip öneren, toplu beslenme yerlerinde beslenme açısından sağlığa uygunluğu sağlayan, mesleki ve etik değerlere sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlara ‘Diyetisyen’ unvanı verilir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün 4 yıllık müfredatı içinde temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile deneysel ve beceri gerektiren derslerin laboratuvar uygulamaları yer almaktadır. Beslenme İlkeleri, Temel Kimya, Temel Psikoloji, Anatomi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik gibi öğrencilere bilimsel temelleri verecek dersler yanında özellikle 3. ve 4. sınıflarda Beslenme Biyokimyası, Beslenme Ekolojisi, Besin-besin Öğesi Etkileşimi ve Besin İşleme Yöntemleri, Kanser Hastalarının Beslenmesi, Yaşlılarda Beslenme, Gebelikte Beslenme gibi mesleğe yönelik dersler ağırlık kazanmaktadır.

Son yıllarda obezitenin ve diyabetin toplum sağlığını en çok tehdit eden sorunlar arasında sayılması ile birlikte diyetisyenlere olan ihtiyacın farkına varılmıştır. Ülkemizde kamu kuruluşlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bir çok iş imkanı bulunmaktadır. Mezunlar tüm sağlık kuruluşları (kamu ve özel hastaneler, üniversiteler), halk sağlığı merkezleri, besin sanayi, toplu beslenme sistemleri (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları) gibi yerlerde iş bulmaktadır. Araştırma ve akademik kariyer alanlarında besin ve beslenme konularının büyük bir orana ulaşması nedeniyle bu alanda da avantajları bulunmaktadır. Yemek üretim tesislerinde yönetici olmak da önemli bir kariyer alanıdır.