Blog

,

ECZACILIK

eczac

Eczacıların ilaç endüstrisindeki ve toplum sağlığındaki rolleri bilim ve teknolojideki gelişmelerin bir sonucu olarak günden güne artmaktadır. İlaç endüstrisinde çalışmak üzere nitelikli eczacılara talep vardır. İlaç endüstrisi, ilaç üretim proseslerine hakim, analitik düşünerek ve sebep-sonuç ilişkileri kurarak olası sorunları tespit edip çözüm teorileri geliştirebilecek, temel GMP (iyi imalat yöntemi) ve kalite sistemleri, analitik metod geliştirme, formülasyon ve temel üretim prosesleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibi olan ve bir yabancı dili en iyi şekilde kullanan bir eczacı profili arayışı içindedir. Günümüzde ülkemizde bu tip bir profili taşıyan çağdaş bir eczacının taşıması gerekli iki nitelikten biri, bilgilerin ilaç üretimine ve ilaçlar konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik kullanıldığı “endüstriye yönelik eczacılık eğitimi”, ikincisi de, bilgilerin ilaçların hastalar tarafından akılcı ve doğru olarak tüketilmesi için kullanıldığı “hastaya odaklı eczacılık eğitimi” modelleridir.

Fakültemizde öğrencilerin eğitimleri boyunca endüstri ve hastane eczacılığında çalışmalarını teşvik eden kapsamlı bir girişimde bulunulacaktır. Bu girişimde öğrenciler eğitimlerinin büyük bir bölümünü ilaç endüstrisi modelleri ile donatılmış birimlerde gerçekleştireceklerdir. Özellikle İstanbul gibi ilaç endüstrisi ile iç içe bulunan bir kentte, üniversite-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi ile ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu eczacıların yetiştirilmesi ve bu şekilde mezun olan bireylere iş olanaklarının sağlanması ve ilaç endüstrisinin de ihtiyaç duyduğu nitelikte elemanlara kavuşması sağlanacaktır.