Blog

EKONOMİ

Ekonomi Bölümünden mezun olan öğrencileri belirli hedeflere yönlendirerek oldukça kalifiye bir eğitim ile hazırlamayı planlayan bu program, beşinci dönemden sonra, ekonominin beş ayrı (track) uzmanlık alanından oluşmaktadır. Akademik alanın yanında bu alanlar, ‘Üretim ve Ticaret’, ‘Ekonomi ve Finans’, ‘Ekonomi ve İşletme’, ‘Ekonomi Politik ve Kamu sektörü’ uzmanlık alanlarıdır. Üretim ve Ticaret alanı reel üretim ekonomisi ve ticaretin yanı sıra, reel yatırım ve büyüme gibi konulara odaklanırken, Ekonomi ve Finans alanı güçlü bir ekonomi altyapısı ile finansal sektörün ihtiyacı olan derslerden oluşmaktadır. Ekonomi ve işletme alanı iş ve ekonomi bağlantısını güçlendiren derslerden oluşurken, Ekonomi Politik ve kamu sektörü alanı kamu da çalışmayı düşünen ekonomistlere ekonomi politik ile beraber kamu da gerekli olan konuları da öğretmeyi amaçlamıştır.