Blog

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE EKONOMETRİ

Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri Bölümü, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, çalışma ekonomisi ve iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi sosyal bilimlerin birçok dalını içine alan disiplinler arası bir alandır. Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri Bölümü, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır. Bölüm mezunları, kendi alanlarında uzman olabilecekleri gibi günümüzün hızla değişen dünyasında ihtiyaç duyacakları bazı genel becerilere de sahip olmaktadırlar. Mezunlar, özellikle kamu sektörünün ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümlerinde istihdam olanağı bulabilecekleri gibi fakülte mezunlarının çalıştıkları diğer alanlarda da çalışabilirler.