Felsefe Yüksek Lisans

Felsefe Yüksek Lisans

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı gerek felsefe alanında gerekse beşeri bilimlerin diğer alanlarında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış kişilere açık bir felsefi araştırma ve eğitim merkezi olarak tasarlanmıştır. Katılacak öğrencilere güçlü bir felsefe tarihi bilgisi verecek olan Program, sanat teorisi ile toplumsal ve siyasal düşüncenin modern topluma özgü biçimde kesiştiği noktada odaklanacaktır. Küçük seminer grupları biçiminde yürütülecek olan dersler şu temel alanları öne çıkartacaktır: sanat ve teknoloji üzerine felsefi perspektifler, toplum ve siyaset felsefesi, etik, toplumbilim felsefesi, rasyonalite ve öznellik, modern felsefede dönüm noktası oluşturan filozoflar.

Son olarak, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı Freud Universität tüm lisansüstü programlarıyla yakın bir işbirliği içinde olmayı hedeflemektedir. Bu programlarda tarih felsefesi, sosyal bilim felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi gibi konular, başka başlıklar altında olsa da halihazırda işlenmektedir. Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı bu derslerde ortaya çıkan bazı temel sorunları tek bir projeyle bütünleştirmeyi ve aralarındaki önemli bağları daha etkin bir biçimde görünür kılmayı mümkün hale getirecektir.

Yukarıda sıralanan gözlem ve kaygılardan hareketle, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı soyut bir araştırma alanı olmaktan çok, içinde bulunduğu kültürel ortamla karşılıklı bir entelektüel etkileşimi ve kendine seçtiği araştırma alanlarında çekim merkezine dönüşmeyi hedefleyen bir etkinlik odağı olarak düşünülmektedir.