Blog

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği Bölümü; çalışma alanının tüm teorik ve pratik öğretilerini kapsamayı ve öğrencilerini, ham maddeleri veya kimyasalları daha faydalı veya değerli maddelere dönüştürme bilgisi yanında, büyük miktarlarda üretim için gerekli tasarım ve uygulama, laboratuvar uygulaması, endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözme becerileri ile donatmayı amaçlar. Kimya Mühendisliğinin başlangıcı petrol rafinasyonu ve petrokimya alanına dayanmakla birlikte, kimya mühendisliğinin öğretileri, gıda ve içecek, ilaç, kâğıt, plastik, su arıtımı, elektrik üretimi, metal, tekstil, yarı-iletkenler, parfüm ve kozmetik, deterjan, boya, gübre, çimento gibi geniş endüstri dallarında uygulanır.