Blog

KİMYA

Kimya bilimi, biyoloji, fizik ve eczacılık gibi farklı bilim dalları ile iletişim halinde olan ve teknolojik süreçte polimerik materyaller, kataliz, organik ve inorganik sentez gibi farklı uygulamaların disiplinlerarası bir alanıdır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya ve Fizikokimya olmak üzere beş anabilim dalı vardır ve verilmekte olan dersler temel kimya bilgilerini kapsayacak şekilde ve sözü geçen beş anabilim dalı göz önüne alınarak ileri düzeyde oluşturulmuştur. Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma / geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler. Bölüm ile ilgili kararlar bölüm elemanlarından veya sadece Anabilim Dalı başkanlarından oluşmuş bir kurul tarafından alınır.