Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans

Klinik Psikoloji programı, ruh sağlığı alanında, mesleki etik ilkeler temelinde, çağdaş bilimsel bilgi ve beceri düzeyi yüksek, uzman klinik psikolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, yüksek lisans programından uzmanlık derecelerini alan kişilerin aşağıdaki özelliklere sahip olmaları hedeflenmektedir:

 1. Psikoloji alanında yapılan araştırmalara ulaşma, faydalanma ve eleştirebilme becerisi kazanma.
  2. Ruh sağlığı alanında davranışsal ve duygusal sorunları tanılama, ayırıcı tanı koyma, psikolojik değerlendirme ve rapor yazabilme.
  3.Psikoterapi alanında kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanma; süpervizyon altında psikoterapötik müdahale yapabilme.
  4.Toplumsal ruh sağlığı alanında mesleki rolünün ve etik ilkelerinin çerçevesinde gerekli hizmetleri üretebilme.
  5. Psikiyatri alanındaki birimlerde işbirliği içinde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve uygulama becerilerini kazanma.
  6. Mesleki ve kişisel olarak güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilme ve ihtiyaçları doğrultusunda kendini geliştirme için gereken çabaları gösterme.

  Geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikologların çalışma alanları oldukça fazladır. Psikoloji alanında kendini geliştirmek ve daha iyi iş imkanları yaratmak isteyenlerin yüksek lisans eğitimi alarak uzmanlaşmaları yararlı olacaktır.

Programda ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

Programda edinilecek donanım, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapıyı sağlayacaktır.