Blog

MATEMATİK

Matematik Bölümünde, matematiğin temel alanları olan analiz, cebir, geometri, topoloji, uygulamalı matematik ve matematik eğitimi gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerinin, üniversitenin çeşitli birimlerinde açılan işletme, iktisat, sosyal içerikli dersleri seçimlik ders olarak alabilme olanağı vardır. Bu sayede alan bilgisi yanında genel kültürlerini genişletme olanağına da sahiptirler. Bu program çalışma alanının her türlü pratik ve teorik yönlerini kapsamayı hedefler ve öğrencileri düşünme, sorgulama ve sentez yapma becerileri ile donatmak için öğrencilerin, matematiğin güçlü sezgi ve yaratıcılık ile keskin mantık ve tutarlı bir muhakeme sentezi olduğunu anlamalarına olanak sağlamayı amaçlar.