S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

UZAKTAN EĞİTİM İLE ÖRGÜN EĞİTİM ARASINDA NE GİBİ BİR FARK VAR?

Örgün eğitim ve uzaktan eğitimi karşılaştırdığımızda; Örgün eğitimde sınıf ortamında ders işlenmektedir, Uzaktan eğitimde ise, dersler sanal sınıf üzerinden işlenmektedir.

Örgün eğitimde öğrencilere araştırma yapmaları için ödev-projeler yüz yüze verilir, Uzaktan eğitimde ödev ve projeler (Öğrenme Yönetim Sistemi) adı verilen bir sistem üzerinden verilir. 

Örgün eğitim de öğrencilerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ara ve yılsonu sınavları yüz yüze yapılır, Uzaktan eğitimde sınavlar (proje ödevi şeklinde) internet üzerinden gerçekleştirilir.

ÖRGÜN EĞİTİM

UZAKTAN EĞİTİM

FİZİKİ SINIF VAR

İNTERNETİN OLDUĞU HER YER SINIF

MÜFREDAT

AYNI MÜFREDAT

SINAV

ONLİNE SINAV + PROJE

ÖĞRETİM ÜYELERİ ve GÖREVLERİ

ÖĞRETİM ÜYELERİ ve GÖREVLERİ

DİPLOMA

AYNI DİPLOMA

YOL ve KONAKLAMA MASRAFI VAR

YOL ve KONAKLAMA MASRAFI YOK

ÖRGÜNLE UZAKTAN EĞİTİM ARASINDAKİ TEK FARK FİZİKİ SINIFIN OLMAYIŞIDIR. GERİ KALAN HER ŞEY TÜMÜYLE AYNIDIR.

E-ÖĞRENİME HAZIR MIYIM?

 • Kendi kendime bağımsız bir şekilde öğrenebilirim.
 • Kendi kendimi öğrenmeye istekli hale getirebilirim.
 • Yaptığım planlara zamanında uyabilirim.
 • Okuma ve dinleme açısından başarılı sayılırım.
 • Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisine sahibim.
 • İnternet ortamında bilgi kaynaklarına ulaşabilirim.
 • Evimde/İşyerimde İnternet ortamına bağlı bir bilgisayarım var.
 • İnternet ortamını iletişim amacıyla (e-posta, blog vb.) kullanabilirim.
 • Kişilerle iletişim kurma konusunda kendime güvenirim.

Bu soruların çoğuna “Evet” yanıtı verdiyseniz, e-Öğrenme sizin için son derece uygundur.

GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER ÖRGÜN EĞİTİMLE AYNI MI?

Müfredat aynıdır ancak derslerin içeriği internete göre adapte edilmiştir. Uzaktan Eğitim bir öğretim yöntemidir klasik öğrenim metotlarından bir farkı olmamakla beraber son teknoloji kullanılarak yapılan modern bir eğitim – öğretim yöntemidir.

UZAKTAN EĞITIM YOLU İLE ALINAN DİPLOMA İLE ÖRGÜN EĞİTİMLE ALINAN DİPLOMADA VE STATÜDE BİR FARK OLACAK MI?

Uzaktan eğitim diploması ile örgün eğitim diploması arasında herhangi bir statü farkı bulunmamaktadır. Sadece örgün eğitim alanlara göre sizlerin sürekli üniversiteye devam mecburiyetiniz bulunmamaktadır

UZAKTAN EĞİTİM NE DEĞİLDİR?

 • Uzaktan eğitim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir.
 • Uzaktan eğitim fakir ülkelerin başvurduğu bir öğretim şekli değildir bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır.

KAYIT DÖNEMİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR\EVRAKLAR NELERDİR?

Ön lisans ve lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lise, yüksek lisans bölümlerine kayıt yaptırmak için en az lisans mezunu olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Kayıt için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir:

-Diploma ve transkript,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-İkametgâh belgesi,

-4 adet fotoğraf.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme yöntemlerine alternatif olarak hazırlanmış bir öğrenme metodudur. Bu metotta, öğrenciler için geliştirilmiş verimli programlar mevcuttur. Farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Böylece, öğrenim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler, mekânsal değişiklik yapmadan bilişim teknolojileri aracılığıyla öğrenimlerine kolaylıkla devam edebilmektedirler.

 SINAVLAR NE ŞEKİLDE YAPILIYOR?

Freud Universität’ da sınıf geçme, sınav değil proje esasına dayanır.  Öğrenciye belirli dönemlerde aldığı dersler üzerinden bir proje konusu verilir. Öğrencinin bu proje ödevleri puanlamaya tabi tutulur. Bu şekilde öğrencinin ders başarı durumu belirlenir. Bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri somut olarak kullanmaları istenir ve sağlanır.

 

ÜNİVERSİTENİN TÜRKİYE’DEKİ DENKLİK DURUMU

Freud Universität AB’de akreditasyonu olan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite’nin Uzaktan Eğitim Programlarının ise Türkiye’de henüz denkliği bulunmamaktadır. 

-Uzaktan Eğitim Programlarına YÖK tarafından denklik verilmesi durumunda Denklik Yönetmeliği’nin 10.maddesinde belirtilen bütün şartlar Üniversite tarafından sağlanacaktır. 

(06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 10. Maddesi: Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.)

- Uzaktan Eğitim Programlarının denklik alması durumunda bu programlardan mezun olan öğrenciler YÖK’ün denklik birimine BİREYSEL olarak başvuracak ve denklik işlemlerini BİREYSEL olarak takip edeceklerdir. 

ÜNİVERSİTENİZİN AVANTAJLARI NEDİR ?

 • Zamandan ve mekândan bağımsız eğitim almanızı sağlar.
 • Başkasının değil sizin istediğiniz zamanda eğitim alabilme imkanınız olur
 • Öğrenim görenin kendi öğrenim hızında eğitim alabilmesine imkan tanır.
 • Maliyet etkin bir eğitim sunar. Ucuz ve kaliteli eğitim ile barınma, taşınma, yeme-içme maliyetlerinden kurtulma imkânı sağlar
 • Konusunda uzman akademisyenlerin yönlendirmesiyle, akademik ve sosyal danışmanlık ile en doğru programı seçme imkânı sağlar.
 • Örgün öğretimden farklı olarak kaçırılan dersin sınırsız bir şekilde izlenebilmesi nedeniyle ders kaçırmak diye bir şey yoktur. Sonsuz telafi imkanı sunar.
 • Uluslararası geçerlilik ve akreditasyon sistemi ile tüm dünyada geçerli diploma almanızı sağlar.
 • İstediğiniz zamanda eğitime başlama ve bitirme imkânı sağlar.
 • Fırsat eşitliği sağlayarak aradaki duvarların kaldırılmasıyla toplumsal gelişime katkıda bulunur.
 • Tüm bireylerin eğitimden eşit bir yararlanmasını sağlar.
 • İnternet ortamının tüm avantajlarının kullanımını sağlar.
 • Bilginin devamlı güncellenerek daha kaliteli eğitimin verilmesinin önünün açılmasını sağlar.
 • Daha hızlı ve daha etkin geri bildirim imkanlarını sağlar.
 • Yüzyüze öğrenme imkânı bulunmayan öğrencilere erişilmesi imkanını sağlar.
 • Daha merkeziyetçi bir sistem olması sebebiyle eğitimde kalitenin artmasını sağlar.
 • Sağlanan teknolojik gelişmeler ve imkânlar nedeniyle eğitimin daha kolay ve hızlı transfer edilerek eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlar.
 • Bireylerin farklı eğitim gereksinimi duymaları ve mevcut eğitim sisteminin bunu karşılayamadığı durumlarda yeni olanaklar geliştirerek, bireysel, bağımsız öğrenme ile kitle eğitiminin yapılabilmesini sağlar.
 • Geleneksel eğitim uygulamalarındaki aksaklıkları giderici yeni seçenekler yaratılmasına imkan verir.
 • Mevcut eğitimin dışında kalan bireylere eğitim olanağı yaratan yeni modeller oluşturur.
 • Dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan öğrenci ve eğitimciler aralarında etkili iletişim kurma fırsatı sağlar
 • Psikolojik sorunlar yaşayan öğrencilere(örneğin sosyal fobi) rahatlık sağlayarak eğitimlerini tamamlama fırsatı sunar.
 • Multimedya öğeler ve teknolojik imkânlar sayesinde öğrencilerin zengin ve kolay kullanılabilen içeriklerle öğrenmenin kalıcı olmasını sağlar.
 • Eğitimini Tamamlayamamış Yöneticiler İçin Yüksek Lisans ve Doktora imkanı sağlar.
 • ALES belgesi olmayanlar için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine başlama imkanı sağlar.
 • Yaşam Boyu Öğrenme fırsatları sunar.
 • İhtiyaç Anında Öğrenme ile daha kalıcı öğrenebilme fırsatları sunar.
 • Yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme imkanı ile daha kalıcı öğrenebilme imkanı sunar.

YABANCI DİLDE EĞİTİM VERİYOR MUSUNUZ?

Freud Universität Türkiye’de, Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.  Ancak eğitim materyallerinde ve öğrenim kadrosundaki değişikliklerle gelecekte farklı dillerde eğitimler sunmak da hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

EĞİTİM SÜRESİ KAÇ YIL YA DA DÖNEMDİR?

Freud Universität’ de eğitim süresi lisans programları için 4, ön lisans ve yüksek lisans programları için 2 yıldır. Ancak çalışma performansına göre bu süreler neredeyse yarıya kadar inebilmektedir. Bunu da uzaktan eğitimin getirdiği artı bir özellik olarak değerlendirmek gerekir.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Freud Universität’ de devam zorunluluğu yoktur. Dersler istenilen zaman aralığında çalışılabilir. Bununla beraber ders takibi yapılmaktadır; ancak bitirilmeyen dersler için öğrencilere proje verilmemektedir. Bu sebeple öğrencinin dersleri aksatmadan çalışması çok önemlidir.

EĞİTİM MATERYALLERİ NELERDİR?

Öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu temel materyaller, bilgisayar ve internet bağlantısıdır. Bu temel materyaller vasıtasıyla öğrenciler,  Freud Universität tarafından yönlendirilen dersleri takip etmektedir.

SINIF YA DA DERS TEKRARI VAR MI?

Öğrenci hazırladığı projeden yeterli oranda not almak durumundadır. Yeterli notu alamadığı sürece diğer dönemin derslerini alamayacaktır. Dolayısıyla, başarısız olma durumunda öğrenci, sonraki dönem aynı dersi yeniden alacak ve yeniden ödev hazırlayacaktır.

İKİ YILLIK MEZUNLAR İÇİN SINAVSIZ GEÇİŞ İMKÂNI SUNUYOR MUSUNUZ?

Evet. Öğrenci o zamana kadar gördüğü derslerden muaf tutularak geçiş yapması sağlanabilir.

SIZDEN ALACAĞIM LİSANS DIPLOMAMI YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSITELERDEN TANIYAN VAR MI?

Üniversitemizden alınan diploma uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır. Yurt dışında benzer şekilde eğitim veren üniversitelerde geçerlidir ve bu üniversitelere master veya doktora programlarıyla ilgili başvuruda bulunabilir. Başvurulan üniversite öğrencilerin yeterliliklerine bakarak başvuruyu kabul eder veya etmeyebilir.

DİREKT OLARAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT İMKÂNIM VAR MI?

Eğer başvuru yapacak öğrenci bir lisans diplomasına sahip ise yüksek lisans programlarına başvuru yapabilir. İlgilenilen yüksek lisans programının, bitirilen lisans programıyla ilişkili olması önerilir.

ÜNİVERSİTENİZDE, İKİNCİ ÜNİVERSİTE OLARAK KAYIT YAPTIRMA İMKÂNIM VAR MI?

Evet. Özellikle herhangi bir lisans bölümünü bitirip çalışan insanlarımız, bu sayede hem okumak istedikleri başka bölümlerde öğrenip görebilecekler hem de iş hayatlarına devam edebileceklerdir.

İSTEDİĞİM ZAMAN KAYDIMI SİLDİRME İMKÂNIM VAR MI?

Kayıt sildirme işlemi belli koşullar sağlandığı müddetçe mümkündür. Bu koşullar Freud Universität Kayıt Sözleşmesi’nde açıkça beyan edilmiştir; ayrıca kayıt görüşmesi esnasında öğrencilere teferruatlı bir şekilde anlatılacaktır.

 Freud Universität NEDEN EKONOMİK?

Uzaktan eğitim metodunda, maliyetler minimuma inmektedir. Bu da direkt olarak öğrencilere yansıtılmaktadır.  Ayrıca BCU, bilinçli bir tercihle kar marjını oldukça asgarilere çekmiştir. BCU olarak ilk arzumuz, sosyal ve ekonomik sebeplerle okuyamayan kimselerin; ya da hâlihazırda çalışan fakat yeni bir bölüm daha okumak isteyen vatandaşlarımıza en cazip öğrenip imkânlarını sunabilmektir. Ayrıca öğrenci, uzaktan eğitimde, örgün eğitime harcadığı masraftan da muaf olmaktadır. Örneğin, şehir değiştirme masrafları, konaklama masrafları ve yol masrafları gibi.

TÜRKIYE'DE FREUD UNIVERSITY'İN HUKUKI DURUMUNU AÇIKLAR MISINIZ?

Türkiye Freud Universität, YÖK Yönetmelik ve kanunlarına tabi değildir. Türkiye bir Enformasyon ve kayıt bürosudur. Tüm vergi, sigorta vb. yükümlülükler ise TC. Kanunlarına göre gerçekleştirilir. Akademik ve teknik, idari kadro rektörlüğe bağlıdır.