Blog

TARİH

Tarih Bölümünde; İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi anabilim dalları bulunmaktadır. Tarih bilimi, ilkçağlardan başlayarak toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda, ne gibi gelişmeler gösterdiğini, dünya uygarlığına ne gibi katkılarda bulunduklarını öğretmeyi ve araştırmayı amaçlamaktadır. Çeşitli derslerle öğrencilere entellektüel bir eğitim verilmesinin yanı sıra öğrencilerin belli bir bilinç düzeyine ulaşmasına da çaba gösterilmektedir. Hümanist ve akılcı bir eğitim çerçevesinde objektif olma, toplumdaki dogmalarla mücadele edebilme, zihni eğitme, “öteki”ni anlama ve zamanımızın en ağırlıklı sorunlarından bir kısmı için ihtiyaç duyulan tarihsel perspektifi sağlama gibi olgulara ağırlık verilmektedir.