Blog

TURİZM FAKÜLTESİ

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Turizm, insanların sürekli olarak yaşadığı ve çalıştığı yerler dışına, çalışma ve yerleşme amacı olmaksızın, çeşitli amaçlarla seyahat etmesini ve tekrar seyahatin başladığı noktaya dönmesini kapsayan bir faaliyettir. Bir başka deyişle turizm, geçici sosyal hareketlilik içeren bir ziyaretçi faaliyetidir. Turizm, Dünya’da ve Türkiye’de yüksek büyüme oranı ve istikrarlı olarak gelişen yapısıyla en önemli iş ve çalışma alanlarından birisidir.

Turizm faaliyeti, bir taraftan ülkeler için döviz girdisi, gelir, istihdam, az gelişmiş bölgelerin gelişmesi, altyapı ve üstyapı gelişimi gibi olumlu ekonomik faydalar sağlarken diğer taraftan da doğal ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına, geliştirilmesine ve böylece ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır. Öte yandan, turizm faaliyeti ülkeler ve bireyler arasındaki barış, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek; insanların fiziksel ve ruhsal sağlığını korumak ve iyileştirmek; insanların verimliliklerini, hoşgörülerini, bilgilerini ve eğitimlerini arttırmak için de önemli bir araçtır.

Makro düzeyde turizm işletmeciliği, turizm faaliyetinin olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini en yükseğe çıkaracak, olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini de en aza indirecek sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgilidir. Mikro düzeyde turizm işletmeciliği ise, ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rekreasyon ve diğer turizm işletmelerinin bütün paydaşları memnun edecek ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi ile ilgilidir.

Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilecek yönetici adayı olarak mezun olmaktadır. Ayrıca bölümden mezun olan öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri gibi turizm gelişimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında da görev alabilirler. Buna ilaveten okul başarısı yüksek olan öğrencilerin akademik kariyer yapma, sermaye sahibi öğrencilerin de girişimci olma fırsatları bulunmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Turizm sektörünün önem kazanması ve turizm sektöründe yiyecek içecek üretimi ile servisi alanlarının sektörün önemli gelir kaynağını oluşturması nedeniyle nitelikli iş gücüne sahip kişilere olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Bu noktadan hareketle nitelikli eleman ihtiyacı da ancak eğitimle, bu alana yönelik hazırlanan yeni uygulanacak programlarla karşılanacaktır. Ayrıca bağımsız yiyecek ve içecek işletmelerinin, catering işletmelerinin ihtiyaç duyduğu işgücü ihtiyacının karşılanmasında da önemlidir.

Sektörün önde gelen işletmelerinin pek çoğu, Fine dining ve slow food anlayışının büyük bir hızla geliştiği şehirde, misafirlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “gastronomi” eğitimi almış, ama turizm konseptinden uzak olmayan personel arayışındadır. Bölümümüzde dünya mutfakları hakkında bilgisi olan ancak kendi mutfağını en ince noktalarına kadar bilen ve bu kültürü tanıtabilecek turizmciler yetiştirilecektir. Uygulamalı derslerimize sektörden uzman kişilerden yararlanılacaktır.

TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ

Turizm Rehberliği programının amacı, bilimsel ve kaliteli bir eğitim öğretim sağlamak suretiyle turizm sektörü için nitelikli turist rehberleri yetiştirmektir. Bu program sayesinde istikrarlı olarak büyüyen turizm sektörü için iyi derecede yabancı dil bilen, Türkiye’yi tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, iyi insan ilişkileri kurabilen, analitik düşünebilen, sorun çözme, yönetim ve organizasyon bilgisi ve yeteneği gelişmiş, hoşgörü, nezaket, saygı, dürüstlük gibi temel değerlere sahip, liderlik ve temsil yeteneği olan nitelikli turist rehberleri ve yönetici adayları yetiştirilmesi mümkün olacaktır.

Bu doğrultuda programın ana disiplinlerinin içeriği genel olarak aşağıdaki gibi belirlenebilir.

 

Turizm disiplini

 • Genel turizm bilgisi
 • Turizm politikası ve planlaması
 • Konaklama işletmeciliği
 • Seyahat işletmeciliği
 • Turizm ulaştırması
 • Alternatif turizm

İşletmecilik disiplini

 • Yönetim organizasyon
 • Pazarlama
 • Girişimcilik
 • İletişim
 • Araştırma geliştirme ve yenilikçilik
 • İş etiği

Yukarıda sayılan iki ana disiplini destekleyecek nitelikteki disiplinler ise yabancı dil, sayısal yöntemler ve bilişim teknolojileridir. Böylece turizm rehberliği altı beceri alanı ile ilgili çok disiplinli bir yapı kazanmaktadır.

 • Yönetim becerisi
 • Yabancı dil becerisi
 • Bilgisayar teknolojilerini kullanma becerisi
 • Sosyal ve kültürel beceriler
 • Estetik beceri
 • Yaşam boyu öğrenme becerisi

REKREASYON BÖLÜMÜ

İnsanların, yaşam kalitesinin yükselmesinde değişmeyen üç ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan birincisi çalışma, ikincisi uyuma, üçüncüsü de diğer temel gereksinimler olarak belirlenmiştir. Bu unsurlardan arda kalan zaman “ boş zaman” olarak belirtilir. İnsan yaşamındaki boş zamanın, fiziki ve sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bir rekreasyon aktivitesidir

Rekreasyon; günümüz insanının önemli bir sağlık riski sayılan “hareketsizliğin” spor ve açık alan etkinlikleri ile önlenmesi, her yaştaki insanın bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkısı; aile, bölge ve ülke ekonomisine katkısı, turizm ve spor etkinlikleri ile ülkemizin tanıtımı ve ulusal gelir sağlama katkısı, bakımından önemli bir yere sahiptir.

Rekreasyon bölümü eğitim programının genel amacı; hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, teknolojik gelişmeleri takip eden özelliklere sahip “rekreasyon liderleri” yetiştirmektir.