Blog

ULUSLARARASI İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI

Uluslararası İşletme
Süresi: 3 yıl
ECTS : 180

Uluslararası İşletme Fakültesi , yerel ve uluslararası düzeyde uzmanların hazırlanmasını sağlar. Ekonomik sistem ve genelde ve ekonomik gelişmişlik düzeyinde büyük değişiklikler, küreselleşme süreci, Avrupa Birliğinin bölgesel bütünleşme ve entegrasyon eğilimleri ülkenin uluslararası ticaret ve uluslararası iş profillerinin yeteğine sahip olduğunu göstermek zorundadır.
Bu fakültede mezun olan öğrenciler, Kosova’da doğrudan yabancı yatırımlar için profesyonel ve ekonomik alan oluşturmak için mümkün olacaktır. Aynı zamanda bu kadro yönetimin dış pazarlarda Kosova ürünlerinin becerilerini ulaşması mümkün olacaktır.
Kadrolar Avrupa pazarının ürün ve hizmetlerini tanımak için eğitilmiş olacaktır. Onlar Avrupa Birliği makrekonomiyi tanıyacak, böylece onların faaliyeti Avrupa Birliğin piyasa ihtiyaçlarına yönelik, Kosova ekonomisinin lehine olacaktır.
Uluslararası İşletme Fakültesi, şu anda Kosova’da eksik olan kadrolar için uzmanlar-ekonomist profillerini, uluslararası pazara göre iş yapmak için eğitilmiş kadrolar hazırlanacaktır. Öğrenciler uluslararası ekonomi, uluslararası taşımacılık, Avrupa entegrasyonu, uluslararası yönetim, uluslarası finans, mal ve menkul kıymetler, uluslararası pazarlama konusunda yeterli bigiye sahip olacaktır. Buna göre, öğrencilerin farklı çalışma alanlarından dikatini tamamlayarak ve uluslararası çalışacağı bir ekonomist profili çalışmak için tamamlar.
Ülkenin genel ekonomik kalkınma için bir piyasa ekonomisinde iş geliştirme özellikle dıs pazara adapte olmak özel bir önem taşımaktadır. Uluslararası isalanında bilgi tamamlama artık gerçek olacaktır.

İLK YIL
Zorunlu Dersler
1. Makroekonomi I
2. Mikroekonomi I
3. Finansal Muhasebe
4. İstatistik
5. Matematik
6. Uluslararası İş Hukuku
7. İngilizce I
Seçmeli Dersler
1. Sosyoloji
2. Bilişim Temelleri
3. Medya tanıtımı Yönetimi
4. Akademik Yazma I
5. Psikoloji
6. İsteğe baglı ders

İKİNCİ YIL
Zorunlu Dersler
1. Uluslararası Ekonomi
2. Uluslararası İşletme
3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
4. Avrupa Ekonomik Entegrasyonu
5. Yönetim
Seçmeli Dersler
1. Karar – Verme Teorisi ve Yöntemleri
2. Akademik Yazma II
3. Proje Yönetimi
4. Kurumsal Fınansman
5. Para ve Finans